สล็อตเว็บตรง

สล็อตเว็บตรง

แอลจีเรีย: โรงเรียนธุรกิจใหม่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

แอลจีเรีย: โรงเรียนธุรกิจใหม่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

La Tribune of Algiers รายงานว่ารัฐบาลกำลังวางแผนที่จะจัดตั้งโรงเรียนธุรกิจใหม่ 5 แห่งเพื่อพัฒนาทักษะการจัดการของประเทศแอลจีเรีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ทางอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและยกระดับธุรกิจภาครัฐและเอกชนให้ได้มาตรฐานสากล Abderrahmane Moufek ผู้อำนวยการ Inped สถาบัน  National Institute...

Continue reading...